Đóng

Khách sạn

Xếp hạng khách sạn

Địa điểm

Khách sạn Gold III

Sức chứa:  80 khách
Giá:  Liên hệ
Địa chỉ:  Lô 08-09 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Thông tin: 

D ỊCH VỤ TỔ CH ỨC HỘI NGHỊ:

 

Thời Gian

Phòng Hội Nghị

Tiệc Trà

½ ngày

3.500.000 đồng

35.000 đồng/khách/buổi

1 ngày

5.500.000 đồng

35.000 đồng/ khách/buổi

Dịch vụ thuê khác: Giấy, Máy Chiếu, Màn hình, Bảng, Viết, băng rôn, phông màn hội nghị 

Đặt Khách sạn Gold III

Khách sạn Gold III